مرجع جامع از اخبار بروز

بايدها و نبايدهاي مشاوره پيش از ازدواج

ادامه اين روند، به ويژه پس از گذشت سال ها، به تدريج اختلافات و تعارضات كوچك و بزرگ در روابط زوجين به وجود مي آورد. اين تعارضات و اختلافات حتي مي تواند زندگي مشترك زوجين را به بيراهه سوق داده و پايه هاي زندگي را از بنيان سست و متزلزل سازد. بر همين اساس، مشاوره پيش از ازدواج، يك راهكار مثمر ثمر و تاثير گذار براي جلوگيري از طلاق و جدايي به شمار مي رود.

 

همگان به اين موضوع اشراف كامل دارند كه از تصميم هاي مهم و تعيين كننده در زندگي هر فرد، تصميم به ازدواج مي باشد. ازدواج پايدار و موفق مي تواند طرفين را از فرش به عرش برساند. در سوي مقابل، ازدواج بدون شناخت، مي تواند آينده يك فرد را زير و رو كرده و فرد را درگير مشكلات و معضلات روحي و جسمي سازد. به طور حتم و يقين، براي گرفتن يك تصميم درست و مناسب، نياز به فراگيري مهارت ها و آموزش ها و مشاوره پيش از ازدواج، بيش از پيش اهميت پيدا مي كند. از سوي ديگر، طرفين يك رابطه در خانواده اي با نوع تربيت، علايق، فرهنگ و افكار متفاوت زندگي خود را سپري كرده اند. بر اين اساس، ساختن زندگي مشترك با وجود اين تفاوت ها، نياز به مشاوره پيش از ازدواج را گوشزد مي نمايد. امروزه براي فراگيري اين مهارت مراكز مشاوره قبل از ازدواج در مقياس وسيعي در سطح كشور بسط و گسترش پيدا نموده اند. 

 

ضرورت مشاوره پيش از ازدواج

بدون ترديد، اقدام به ازدواج بر حسب اهداف و دلايل اشتباه و عجولانه، به سرعت به شكست و متعاقب آن، مشكلات روحي و عاطفي مي انجامد. مضاف بر اين، آسيب ها و صدمات روحي نه تنها در فرد، بلكه به اعضاي خانواده نيز سرايت پيدا مي كند. براي جلوگيري از چشيدن طعم تلخ شكست در ازدواج، مشاوره پيش از ازدواج، از درجه اهميت و ارزش بسيار زيادي برخوردار مي باشد.

 

بدون اغراق، با مشاوره پيش از ازدواج و شركت در كلاس مشاوره قبل از ازدواج، مي توان از وقوع بسياري از اتفاقات نامطلوب مانند ازدواج بدون شناخت كافي و ازدواج عجولانه، به نحو مطلوب جلوگيري به عمل آورد. با مراجعه به مراكز مشاوره قبل از ازدواج، مشاوران و متخصصان ضمن ارزيابي و بررسي و شناسايي خصوصيات و ويژگي هاي فردي و شخصيتي افراد، درصدد ريشه يابي مشكلات به وجود آمده طرفين رابطه بر مي آيند. همچنين در جهت برطرف ساختن مشكلات و معضلات موجود، به ارائه راهكارهاي عملي مؤثر و تاثير گذار مبادرت مي ورزند. شايان ذكر است كه هر شخصي در دوره اي از زندگي خود، خصوصا ازدواج با مشكلات و چالش هايي مواجه مي گردد.

 

در اين شرايط در صورت عدم انجام تمهيدات لازم، مشكل به وجود آمده مي تواند بسيار بغرنج و پيچيده شده و به يك بحران جدي و بزرگ مبدل شود. در اين وضعيت و به منظور رد شدن از بحران، فرد به كمك و راهنمايي ديگران نياز مبرم پيدا مي كند. مشاوره پيش از ازدواج، يك شيوه كاربردي و كارآمد در اين زمينه محسوب مي شود. ناگفته نماند كه با مراجعه به مركز مشاوره قبل از ازدواج و بررسي نوع روابط، اعمال، احساسات و افكار از سوي روانشناس، بسياري از اين مشكلات قابل حل و فصل مي باشند. در پرتو استفاده از مشاوره پيش از ازدواج، طرفين نحوه اعمال تغييرات مثبت در زندگي و رسيدن به مرز رضايت و سازگاري بيشتر را فرا مي گيرند. 

 

مشاوره پيش از ازدواج

چرا استفاده از مشاوره پيش از ازدواج

بدون اغراق، نياز به يك مشاور و راهنما، علي رغم وجود فشارهاي رواني، دغدغه ها، چالش ها و مشكلات، به منظور اتخاذ تصميم مناسب و سازنده در مقوله ازدواج و مشاوره پيش از ازدواج، بيش از پيش احساس مي شود. بسياري از زوجين زندگي مشترك خود را بر مبناي عشق، محبت و عطوفت آغاز مي نمايند. بسياري از افراد عشق و علاقه را معيار و ملاك اصلي خود براي شروع زندگي مشترك قلمداد مي كنند.

 

در اين زمينه بايد خاطر نشان كرد كه علاقه و عشق يك طرف رابطه، هرگز به معناي چشيدن طعم شيرين خوشبختي يا ضمانتي براي خوشبختي زوجين محسوب نمي گردد. به عبارت ديگر، اگرچه عشق و علاقه، يكي از پيش شرط هاي مهم و حائز اهميت در مقوله ازدواج به حساب مي آيد، اما اكتفا به اين مؤلفه زمينه ساز موفقيت و كاميابي يك زندگي نمي شود. با رنگ باختن علاقه و محبت ميان زوجين به تدريج ابرهاي تيره و سياه اختلاف، بي حرمتي و در نهايت طلاق و جدايي، بر آسمان صاف زندگي مشترك، سايه مي افكند.

 

از دلايل اصلي از بين رفتن عشق و علاقه طرفين مي توان به عدم هماهنگي در خواسته ها و انتخاب ها را عنوان نمود. بر همين اساس، با شركت در جلسات مشاوره پيش از ازدواج، علاوه بر ارزيابي و شناسايي خواسته ها و علايق طرفين، در جهت رسيدن به سازگاري و تفاهم بيشتر و متناسب با خصوصيات تيپ هاي شخصيتي دو طرف، راه حل هاي مناسب و كاربردي به آنها ارائه مي گردد. بي شك، انتخاب همسر آينده علاوه بر آگاهي و دقت فراوان، نيازمند رسيدن به شناخت مناسب و مطلوب از طرف مقابل مي باشد. مشاوره پيش از ازدواج، يك گام مؤثر براي رسيدن به شناخت درست از طرف مقابل تلقي مي شود. در پرتو مشاوره پيش از ازدواج، طرفين رابطه با آگاهي كامل و رويكردي عملي، برنامه ريزي اصولي براي آينده زندگي مشترك خود را در پيش مي گيرند.

  

مشاوره پيش از ازدواج

موضوعات مورد توجه در مشاوره پيش از ازدواج

مشاوره پيش از ازدواج، طيف وسيع و گسترده اي از موضوعات و مسائل ميان زوجين را در بر مي گيرد. يكي از موضوعات مهم در مشاوره پيش از ازدواج، حساسيت هاي همسر مي باشد. به طور معمول، هر فردي از يك شخصيت مختص به خود برخوردار مي باشد. شكل گيري شخصيت انسان از دوران طفوليت تا بزرگسالي ادامه پيدا مي كند. بر همين اساس، فرد بر روي مسائلي كه حساسيت دارد، رفتار و اعمالي غير قابل كنترل بروز مي دهد. در مقوله مشاوره پيش از ازدواج، آگاهي از حساسيت هاي طرف مقابل، سبب تشديد نشدن و شعله ور نگشتن اين حساسيت مي شود. ناگفته نماند كه تشديد حساسيت هاي طرف مقابل، موجب واكنش هاي منفي و نامتعارف فرد مي گردد. نحوه برخورد و مديريت خشم، از ديگر موضوعات حائز اهميت در مشاوره پيش از ازدواج محسوب مي شود.

 

در مواقع بروز اختلاف، زوج ها همواره طرف مقابل را مقصر دانسته و يكديگر را ملامت و سرزنش مي كنند. در اين مواقع به جاي سرزنش كردن و عيب جويي، مي توان از طريق محبت و برخورد محبت آميز وارد شد. با ملايمت و آرام رفتار كردن در اين مواقع، سبب فروكش كردن خشم و عصبانيت طرف مقابل مي شود. مسؤوليت پذيري، از ديگر موضوعات قابل توجه در مشاوره ازدواج به شمار مي رود. احساس مسؤوليت كردن سبب بهبود رفتار فرد، به ويژه در زندگي مشترك مي گردد. هنگامي كه يك طرف رابطه داراي حس مسؤوليت پذيري باشد، علاوه بر ايجاد تغييرات مثبت در زندگي زناشويي، در حل و فصل مشكلات نيز بهتر و مؤثر تر عمل مي نمايد. از ديگر موضوعات قابل توجه در مشاوره پيش از ازدواج، داشتن ديدگاه مثبت مي باشد. بر اين اساس، زوج ها همواره بايد براي مقابله با مسائل و معضلات مختلف، انرژي و ديدگاه مثبت خود را حفظ نمايند. 

 

 مشاوره پيش از ازدواج

اهميت كلاس مشاوره قبل از ازدواج

بدون ترديد، نقش و اهميت مشاوره پيش از ازدواج در رسيدن به شناخت مناسب و مطلوب طرفين از يكديگر، را نمي توان ناديده انگاشت. بر اين اساس، شركت در كلاس مشاوره قبل از ازدواج، در اين زمينه بسيار مثمر ثمر و راهگشا تلقي مي گردد. به طور كلي، در مشاوره قبل از ازدواج، موضوع اصلي حول محور شناخت زوجين مي چرخد. ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه عدم شناخت كافي زوجين از يكديگر، زمينه ساز بسياري از مشكلات و اختلافات ريز و درشت در زندگي مشترك مي شود. وجود تفاوت هاي سليقه اي، شخصيتي، فكري، فرهنگي و ارزشي، به تدريج سبب بروز تعارضات و مخدوش شدن روابط ميان زوجين مي گردد.

 

در مشاوره پيش از ازدواج، علي الخصوص كلاس مشاوره قبل از ازدواج، با استفاده از مصاحبه هاي باليني و تست هاي روانشناختي و نتايج به دست آمده، ميزان موفقيت در هر ازدواجي برآورد مي گردد. بر همين اساس، با شركت در كلاس مشاوره قبل از ازدواج، طرفين رابطه نحوه دست زدن به انتخاب صحيح و مناسب را فرا مي گيرند. به طور معمول، كلاس هاي مشاوره پيش از ازدواج، به صورت زوجي يا انفرادي برنامه ريزي مي شوند. در بسياري مواقع و در مركز مشاوره قبل از ازدواج، مشاوران، گرفتن آزمون هاي معتبري را براي طرفين صورت مي دهند. هدف از انجام آزمون هاي روانشناختي در مشاوره پيش از ازدواج، شناخت بهتر و بيشتر از زير ساخت هاي شخصيتي دو طرف رابطه مي باشد.

 

بر اين اساس، در مشاوره پيش از ازدواج، مشاوران قابليت سنجش و ارزيابي تفاوت هاي شخصيتي و شناخت اين تفاوت ها را امكان پذير مي سازند. همچنين در مراكز مشاوره قبل از ازدواج و خصوصا كلاس مشاوره قبل از ازدواج، بررسي و ارزيابي رمز و رازها، انتظارات، خواسته ها، علايق و خط قرمزهاي دو طرف رابطه، در دستور كار قرار مي گيرد. 

 

مشاوره پيش از ازدواج

براي ارتباط با ما با مركز مشاوره افق سلامت همراه باشيد.


برچسب: كلينيك روانشناسي,مشاور خانواده,مشاوره،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۶:۰۰ توسط:حامد موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :